Liikkeenjohdon konsultointi

Tietojärjestelmien tehtävä on tukea liiketoimintaa. Liiketoiminnan kehittäminen johtaa siksi usein myös tietojärjestelmän uudistamiseen, sen päivittämiseen tai muuttamiseen. Jokainen tietojärjestelmän hankinta on liiketoiminnan strateginen kehityshanke, jolla tavoitellaan liiketoiminnalle selvää hyötyä, kasvua, tehokkuutta, tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia.

Moodipajan tehtävä on yhdistää liiketoiminta ja ICT. Meillä on tietoa, taitoa ja toimivat mallit, joilla hankkeet suunnitellaan, johdetaan ja hallitaan. Näillä varmistamme, että järjestelmähankinnan lopputulos vastaa sille asetettuja tavoitteita. Mallimme kattavat järjestelmähankinnan ja lisäksi meiltä löytyy apu, kun liiketoiminnan kehittäminen aiheuttaa muutostarpeita ICT:hen.