Tarjoamamme palvelut

Palvelukokonaisuutemme on kehitetty tarpeisiin, joilla liiketoimintaa tukevat IT-ratkaisut hallitaan yrityksen eri elinkaaren vaiheissa ja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Hankinnan valmistelussa keskitytään siihen, mitä IT-hankinnalla liiketoiminnassa tavoitellaan, mitä toimintoja sen tulee tukea ja millaisia vaatimuksia järjestelmälle asetetaan.

Hankinnan valintavaiheessa pääpaino on tarvittavan järjestelmän ja sen toimittajan valinnassa sekä tähän liittyvän tarjousprosessin hallinnassa ja sopimusneuvotteluissa.

Toimituksen ohjauksella ja valvonnalla varmistetaan, että eri osapuolet toimivat suunnitellusti ja jokaisen vastuulla olevat asiat tulevat tehdyksi niin, että toimitukselle ja hankinnalle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Yrityskaupan jälkeisessä integraatiossa huolehditaan siitä, että yrityskaupalle asetetut tavoitteet saavutetaan, eikä menetetä asiakkaita tai henkilöstöä kilpailijoille.

Muut palvelut ovat projektipäällikköpalvelu, jossa projektipäällikkö vastaa tilaajan edustajana projektin operatiivisesta vetämisestä. Palomiespalvelua taas tarvitaan, mikäli meneillään oleva hanke tai projekti on ajautumassa vaikeuksiin.