Hankinnan valmistelu

Onnistunut hankinta edellyttää, että tilaaja hahmottaa laajoja tehtäväkokonaisuuksia ja niiden välisiä riippuvuuksia:

  • Liiketoimintaympäristö ja tavoitteet
  • Liiketoimintaprosessien kuvaaminen
  • Järjestelmävaatimusten kirjaaminen
  • Henkilöstön sitouttaminen, motivointi ja kommunikointi
  • Kustannus-/ hyötylaskelmat
  • Hankinnan läpiviennin suunnittelu
  • IT perusarkkitehtuuri
  • Potentiaaliset toimittajat ja järjestelmät

Meiltä saat apua hankkeen kokonaisvaltaiseen hallitsemiseen. Muutokseen pitää pureutua ydintä myöten, jotta se onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Laatimamme hankesuunnitelma perustuu siksi yrityksen strategiaan ja hankinnalla tavoiteltaviin hyötyihin.

Autamme kuvaamaan liiketoiminnan tavoitetilan prosessikuvauksineen ja niitä vastaavat järjestelmän vaatimukset. Linjaamme ja tarkennamme hankinnan läpiviemisessä tarvittavat keskeiset tekijät. Varmistamme, että johdolla on käytettävissään kattavat tiedot päättäessään hankkeen viemisestä seuraavaan vaiheeseen.

Palvelumme keskeisin hyöty on kirkastaa yrityksen oma käsitys siitä, mihin tarpeeseen järjestelmää ollaan hankkimassa, millaisin reunaehdoin ja mitä hankinnalla tavoitellaan. Tämä luo pohjan koko järjestelmähankinnalle, ja sitä tullaan seuraamaan koko hankintaprosessin ajan aina järjestelmän käyttöönottoon asti.