Muut palvelut

Projektipäällikköpalvelu

Tietojärjestelmän tilaajalla ei aina ole halua tai mahdollisuutta toimia projektissa projektipäällikkönä, vaikka se olisikin mielestämme suotavaa. Tilaajan projektipäällikön rooli voi vaihdella suuresti seuraavissa projektikokonaisuuksissa riippuen projektin toimitustavasta ja vastuista:

 • Projektin suunnittelu ja ohjaus
 • Määrittelyjen tarkentaminen
 • Toteutus
 • Testauskokonaisuudet
 • Koulutukset
 • Käyttöönotto ja sen valmistelu
 • Hyväksymismenettely

Tarjoamme kokeneen projektipäällikön tilaajan käyttöön vastaamaan projektin operatiivisesta vetämisestä sovitussa laajuudessa.

Palomiespalvelu

Hankkeet tai projektit ajautuvat välillä vaikeuksiin, josta ei näytä olevat pääsyä eteenpäin. Syitä voi olla monia:

 • Tilaajan tai toimittajan toimintatavat
 • Puutteet projektin työmenetelmissä
 • Puutteet projektinhallintamenetelmissä
 • Suunnittelematon toiminta
 • Epäselvyydet tehtävissä ja niiden vastuissa
 • Kommunikoinnin ja viestinnän haasteet

Tehtävämme on selvittää projektin nykytila ja projektin onnistumisen edellytykset. Teemme korjaavat ehdotukset ja valvomme niiden toteutumisen toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi.