Toimituksen ohjaus ja valvonta

Tietojärjestelmän toimenpanoon liittyy monia tärkeitä asioita. Ne olisi hyvä ymmärtää, jotta niiden toteutumista voi seurata:

  • Johto- ja ohjausryhmäkäytännöt
  • Projektityömenetelmät
  • Projektin ohjaus ja edistymisen seuranta
  • Eri osapuolten tehtävät ja vastuut toimituksessa
  • Suunnittelu-, määrittely-, toteutus-, testaus-, koulutus- ja käyttöönottoprosessit
  • Toimituksen vastaanotto- ja hyväksymiskäytännöt

Huolehdimme, että toimitusprojektilla on onnistumisen edellytykset olemassa jo ennen projektin käynnistämistä. Varmistamme, että tilaajan, toimittajan ja muiden toimijoiden vastuulla olevat asiat toteutuvat suunnitellulla tavalla toimituksen aikana. Valvomme ja ohjaamme toimituksen etenemistä, ja teemme tarvittavilta osin muutosesityksiä.

Palvelumme varmistaa, että järjestelmähanke pysyy tilaajan omissa käsissä koko hankintaprosessin ja sen toimituksen aikana. Kokemuksemme mukaan tällä toimintatavalla päästään hankkeessa parhaaseen lopputulokseen.