Yrityskaupan jälkeinen integraatio

Yritysten integroimisessa on monia malleja. Yleisin niistä lienee sulauttaminen, jossa ostettu yritys sulautetaan omiin liiketoimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin. Samalla yhdistetään yritysten toimintoja ja karsitaan päällekkäisiä toimintoja.

Yrityskaupan jälkeisen integraation suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu johdon lisäksi henkilöitä yrityksen ydinliiketoiminnoista sekä tukitoiminnoista, unohtamatta ostetun yrityksen avainhenkilöitä. Integraation onnistumisen kannalta keskeisiä asioita ovat:

  • Hyvä ennakkosuunnittelu on kaiken perusta
  • Tehtävien ja niiden riippuvuuksien tunnistaminen
  • Vastuuhenkilöiden sitoutuminen ja käytettävyys
  • Integraation johtaminen ja viestintä
  • Sovellusratkaisut integraatiossa

Yrityskauppa on kertaluonteinen tapahtuma, joita yrityksessä tehdään harvoin. Yrityksiltä puuttuvat usein rutiinit/osaaminen/resurssit integraation läpiviemiselle.

Juuri tähän palvelu tarjoaa ratkaisun!