Käyttöönoton projektipäällikkö

Moodipaja on erikoistunut liiketoiminnan kehittämiseen IT:n avulla. Palvelumme kattavat kaikki kehitysprojektin vaiheet: kehitysprojektin valmistelun, tietojärjestelmän ja sen toimittajan valinnan sekä käyttöönottoprojektin johtamisen.

Keskeisin tehtävämme on vastata projektipäällikkönä tietojärjestelmän käyttöönottoprojektin onnistumisesta.

Meiltä saat kokeneen projektipäällikön projektin suunnitteluun ja operatiiviseen johtamiseen projektin alusta loppuun asti. Vaihtoehtoisesti voimme tehdä alussa kattavat käyttöönottoprojektin suunnitelmat ja tukea sen jälkeen omaa projektipäällikköänne projektin operatiivisessa toiminnassa.

Projektipäällikkö vastaa projektin suunnittelusta, operatiivisesta johtamisesta, edistymisen seurannasta ja raportoinnista ohjausryhmälle. Hän ymmärtää erinomaisesti projektin eri osapuolten lähtökohdat ja toimii projektissa luontevasti liiketoiminnan henkilöiden, IT-henkilöiden, järjestelmätoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tyypillisesti käyttöönottoprojektit ovat järjestelmäkokonaisuuksien käyttöönottoja, jotka sisältävät valmisohjelmistoja, räätälöityjä sovelluksia ja niiden välisiä integraatioita. Projekteja tehdään monitoimittajaympäristössä erilaisilla toteutusmalleilla kuten vesiputous- ja ketterillä menetelmillä tai niiden yhdistelmillä. Nämä me hallitsemme.

Palvelumme soveltuvat kaikille toimialoille, erikokoisille liiketoimintayksiköille, niin yrityksille kuin julkishallinnonkin tarpeisiin.