Tarjoamamme palvelut

Moodipajan palvelut auttavat sinua hallitsemaan liiketoiminnan kehittämisen IT:n avulla yrityksen elinkaaren eri vaiheissa ja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Kehitysprojektin valmistelussa keskitytään siihen, mitä liiketoiminnan kehitysprojektilla tavoitellaan, mikä toimintatavoissa muuttuu, mitä toimintoja tietojärjestelmän tulee tukea ja millaisia vaatimuksia järjestelmälle asetetaan.

Hankinnan valintavaiheessa pääpaino on tarvittavan järjestelmän ja sen toimittajan valinnassa sekä tähän liittyvän tarjousprosessin hallinnassa ja sopimusneuvotteluissa.

Käyttöönoton projektipäällikkö varmistaa, että eri osapuolet toimivat suunnitellusti ja jokaisen vastuulla olevat asiat tulevat tehdyksi niin, että liiketoiminnalle ja käyttöönottoprojektille asetetut tavoitteet saavutetaan.

Yrityskaupan jälkeisessä integroinnissa huolehditaan siitä, että yrityskaupalle asetetut tavoitteet saavutetaan, eikä menetetä asiakkaita tai henkilöstöä kilpailijoille.

Muut palvelut ovat luennointipalvelu, jossa kiteytetään käyttöönottoprojektin vaiheiden erityispiirteet, yleisimmät haasteet ja miten ne tulisi ratkaista. Palomiespalvelua taas tarvitaan, mikäli meneillään oleva hanke tai projekti on ajautumassa vaikeuksiin.