Muut palvelut

Luennot

Yrityksillä, yhdistyksillä tai oppilaitoksilla on usein tarve ymmärtää mistä tietojärjestelmien käyttöönottoprojektissa on kyse. Mistä tekijöistä projekti koostuu, keitä siihen osallistuu, miten roolit ja vastuut jakautuvat, mitkä ovat käyttöönottoprojektin vaiheiden erityispiirteet, yleisimmät haasteet ja miten ne tulisi ratkaista. Moodipaja tarjoaa kokeneen projektipäällikön kertomaan yleisellä tasolla käyttöönottoprojekteista tai räätälöidysti juuri teidän tarpeisiinne.

Palomiespalvelu

Hankkeet tai projektit ajautuvat välillä vaikeuksiin, josta ei näytä olevat pääsyä eteenpäin. Syitä voi olla monia:

  • Tilaajan tai toimittajan toimintatavat
  • Puutteet projektin työmenetelmissä
  • Puutteet projektinhallintamenetelmissä
  • Suunnittelematon toiminta
  • Epäselvyydet tehtävissä ja niiden vastuissa
  • Kommunikoinnin ja viestinnän haasteet

Moodipajan tehtävä on selvittää projektin nykytila ja projektin onnistumisen edellytykset. Teemme korjaavat ehdotukset ja valvomme niiden toteutumisen toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi.