Kehitysprojektin valmistelu

Onnistunut kehitysprojekti edellyttää laajojen tehtäväkokonaisuuksien ja niiden välisten riippuvuuksien hahmottamista ja hallintaa:

  • Liiketoimintaympäristö ja tavoitteet
  • Toimintatapamuutokset
  • Tietojärjestelmävaatimukset
  • Henkilöstön sitouttaminen, motivointi ja kommunikointi
  • Kustannus-/ hyötylaskelmat
  • Kehitysprojektin läpiviennin suunnittelu
  • Yritysarkkitehtuuri (prosessit, tiedot, järjestelmät ja teknologiat)
  • Potentiaaliset toimittajat ja järjestelmät

Moodipajalta saat apua kehitysprojektin (hankkeen) kokonaisvaltaiseen hallitsemiseen. Muutokseen pitää pureutua ydintä myöten, jotta se onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Laadimme hankesuunnitelman, joka perustuu yrityksen strategiaan ja kehitysprojektilla tavoiteltaviin hyötyihin.

Autamme kuvaamaan liiketoiminnan tavoitetilan prosessikuvauksineen ja niitä vastaavat järjestelmän vaatimukset. Linjaamme ja tarkennamme hankkeen läpiviemisessä tarvittavat keskeiset tekijät. Varmistamme, että johdolla on käytettävissään kattavat tiedot päättäessään hankkeen viemisestä seuraavaan vaiheeseen.

Palvelun keskeisin hyöty on kirkastaa yrityksen oma käsitys siitä, mitä toimintatavoissa tulee muuttaa, mihin tarpeeseen tietojärjestelmää ollaan hankkimassa ja millaisin reunaehdoin. Tämä luo pohjan koko kehitysprojektille, ja sitä tullaan seuraamaan aina tietojärjestelmän käyttöönottoon asti.