Yrityskaupan jälkeinen integrointi

Yritysten integroimisessa on monia malleja. Yleisin niistä lienee sulauttaminen, jossa ostettu yritys sulautetaan omiin liiketoimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin. Samalla yhdistetään yritysten toimintoja ja karsitaan päällekkäisiä toimintoja.

Yrityskaupan jälkeisen integroinnin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu johdon lisäksi henkilöitä yrityksen ydinliiketoiminnoista sekä tukitoiminnoista, unohtamatta ostetun yrityksen avainhenkilöitä. Integroinnin onnistumisen kannalta keskeisiä asioita ovat:

  • Hyvä ennakkosuunnittelu
  • Tehtävien ja niiden riippuvuuksien tunnistaminen
  • Vastuuhenkilöiden sitoutuminen ja käytettävyys
  • Integroinnin johtaminen ja viestintä
  • Sovellusratkaisut integroinnissa

Yrityskauppa on kertaluonteinen tapahtuma, joita yrityksessä tehdään harvoin. Yrityksiltä puuttuvat usein rutiinit/osaaminen/resurssit integroinnin läpiviemiselle.

Juuri tähän Moodipaja tarjoaa ratkaisun!