Käyttöönoton projektipäällikkö

Käyttöönottoprojektiin liittyy asioita, jotka tulee ymmärtää ja hallita. Tämä mahdollistaa käyttöönottoprojektin suunnittelun, toteutuksen ja sen seurannan sekä edistymisen raportoinnin:

  • Liiketoiminnan muutos
  • Liiketoiminnan vaatimukset, käyttötapaukset ja käyttäjätarinat
  • Käyttöönottoprojektien toteutusmallit, muun muassa vesiputous ja Scrum
  • Eri osapuolten tehtävät ja vastuut
  • Käyttöönottoprojektin suunnitelmat
  • Määrittely-, toteutus-, testaus-, koulutus- ja käyttöönottoprosessit
  • Monitoimittajaympäristön hallinta
  • Järjestelmätoimituksen vastaanotto- ja hyväksymiskäytännöt
  • Muut projektityömenetelmät

Moodipaja huolehtii, että käyttöönottoprojektilla on olemassa onnistumisen edellytykset jo ennen projektin käynnistämistä. Laadimme projektille alustavat suunnitelmat. Näitä ovat esimerkiksi projektisuunnitelma, testaussuunnitelma, koulutussuunnitelma, migraatiosuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Varmistamme, että tilaajan, toimittajan ja muiden toimijoiden vastuulla olevat asiat toteutuvat suunnitellulla tavalla käyttöönottoprojektin aikana. Valvomme ja ohjaamme projektin etenemistä, ja teemme tarvittavilta osin muutosesityksiä.

Käyttöönoton projektipäällikkö varmistaa, että kehitysprojekti pysyy yrityksen omissa käsissä, sen kaikissa vaiheissa. Kokemuksemme mukaan tällä toimintatavalla päästään kehitysprojekteissa parhaaseen lopputulokseen.