Yrityskaupan haltuunotto

Yrityskaupan onnistuminen määräytyy kaupanteon jälkeisillä toimenpiteillä. Tähän väitteeseen uskomme ja siihen meillä on ratkaisu.

Palvelulla varmistetaan, että yrityskaupalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Henkilöstö sitoutuu samoihin yritysarvoihin ja yrityskulttuuriin, tehtävät tehdään samoilla toimintamalleilla ja tietojärjestelmillä.

Moodipaja tarjoaa asiantuntijan johtamaan integroinnin toteutuksen niin, että tavoitteisiin päästään. Sekä valmiiksi mietityn prosessin, toimintatavat ja mallit, joiden avulla kaikki integrointiin liittyvät asiat tulee huomioitua ja henkilöstön työn määrä pidettyä kohtuullisella tasolla. Palvelu kattaa kaikki liiketoiminnan eri osa-alueet.

Laadimme haltuunottosuunnitelman perustuen yrityskaupalle asetettuihin tavoitteisiin, liiketoimintamalleihin sekä hankitun yrityksen kartoitustietoihin (Due Diligence). Suunnitelman hyväksynnän jälkeen pidämme työpajoja, joissa tunnistetaan muutostarpeet ja laaditaan yksityiskohtaiset suunnitelmat integroinnin läpiviennille, joita sitten lähdemme yhdessä toteuttamaan.

Näin toimimalla vältetään myös tilanteet, joissa asiakkaita tai henkilöstöä siirtyisi kilpailijoille.